УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

това са необходимите документи и медицински изследвания, които се изискват при постъпването на децата в детска градина и ясла.

В прикачените файлове са декларациите, които също трябва да бъдат предоставени.

декларация Приложение №1

декларация Приложение №2.PDF

декларация Приложение №3 придружител

Спазването на здравните изисквания, посочени в Наредба № 3/05.02.2007 г.

За новоприети в детски градини деца се изискват следните документи:

здравно-профилактична карта

попълнена от личния лекар

данни за имунизационния статус на детето

  • отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.

За новоприети в ясли деца се изискват следните документи:

  • здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар
  • данни за имунизационния статус на детето;
  • отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската ясла;
  • изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване в яслата;изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди постъпване в яслата;
  • медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

Обръщаме внимание, че при децата, които възобновяват посещенията си в детски градини и ясли, вместо медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен родителите могат да декларират обстоятелството /декларация Приложение №1, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

Допълнително, за деца, които възобновяват посещенията си в детска градина и ясла при отсъствие за повече от 2 месеца, се предоставя еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.

Молим Ви предварително да се запознаете с правилника за дейността на ДГ „Делфин“ Извадка от Правилник-на-дейността-на-ДГ 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА COVID-19