Храненето в детските градини се осъществява по изготвени от технолога по хранене  менюта.

Актуална информация от Официалният Сайт на Община Бургас:

Седмично меню