Група „Моряче“

Учители:

Теодора Фотева – ст.учител

Донка Шавова –  учител

Пом.възпитател:

Филка Бакалова

Телефон на групата: 0879149110