Група „Звездичка“

Учители:

Златина Бимбалова-Тачева – учител

Станка Костадинова – учител

Пом.възпитател:

Мария Лазарова

Телефон на групата: 0879149032