Група „Звездичка“

Учители:

Петя Радева – старши учител

Станка Костадинова – учител

Пом.възпитател:

Мария Лазарова

Телефон на групата: 0879149032