Група „Смърфчета“

Учители:

Галя Ангелова – учител
Надежда Цанева – учител

Пом.възпитател:

Стоянка

Телефон на групата:0879149378