Група „Смърфчета“

Учители:

Галя Ангелова – учител
Надежда Цанева – учител

Пом.възпитател:

Радост Павлова

Телефон на групата: 0879149378