Група „Звънче“

Учители:
Даниела Динева – ст.учител

Катя Христова – учител

Пом.възпитател:

Пепа Николова

Телефон на групата: 0879149143