Група „Мики Маус“

Учители:

Даниела Рачева – учител

Венцислава Ковачева – учител

Пом.възпитател:

Тонка Тодорова – помощник – възпитател

Телефон на групата: 0879149141