Група „Мики Маус“

Учители:

Керка Янакиева – ст.учител
Даниела Рачева – учител

Пом.възпитател:

Мария Бангова – помощник – възпитател

Телефон на групата: 0879149141