Група „Мики Маус“

Учители:

Керка Янакиева – ст.учител
Таня Колева – учител

Пом.възпитател:

Коца Апостолова

Телефон на групата: 0879149141