Яслена група „Слънчо“

Медицински сестри:

Мария Чонева

Цонка Вачкова

Детегледачки:

Тодорка Петкова

Галина Георгиева

Телефон за връзка : 0879149031