Група „Смехорани“

Учители:

Тонка Кръстева – учител

Недялка Василева – учител

Пом.възпитател:

Ирина Желязкова

Телефон на групата: 0879149035