Визия

Детска градина „Делфин” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.

Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Детската градина работи с квалифициран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно ниво за успешна реализация в училище, екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.

Детска градина „Делфин“ разполага с голям басейн, вкоито деца с удоволствие посещават, арт работилница, изучават  народни танци и тренират футбол.

                                                                                       Снимки на детска градина“ Делфин“ тук