Дневен режим

Начален час на сутрешен прием : 7.00ч.
Краен час за изпращане на децата за деня: 18.00ч.

07:00ч. – 8:15ч.  Прием на деца;
Дейности по избор на детето;

08:15ч. – 08:30ч.  Сутрешно раздвижване

08:30ч. – 09:00ч.  Сутрешна закуска

09:10ч. – 09:25ч.  Педагогическа ситуация

09:25ч. – 09:35ч.  Подвижни игри

09:40ч. – 09:55ч.  Педагогическа ситуация

10:00ч. – 10:30ч. Втора закуска – плод

10:30ч. – 11:30ч.  Игри на открито;
Сюжетни игри; Дейности по избор;

11:30ч. – 12:00ч.  Обяд

12:00ч. – 12:45ч.  Подготовка за сън

12:45ч. – 15:30ч.  Следобеден сън / отдих

15:45ч. – 16:00ч. Подвижни игри

16:00ч. – 16:30ч. Следобедна закуска

16:30ч. – 18:00ч.  Допълнителни дейности организирани от учителя;
Дейности по избор на детето;
Изпращане на децата;