Група „Плодчета“

Учители:
Петя Вълкова – ст.учител
Катя Янева – ст.учител

Пом.възпитател:

Славка Янева

Телефон на групата: 0879140220