Яслена група „Морско конче“

Медицински сестри:

Анна Дончева

Лариса Тодорова

Детегледачки:

Десислава Жекова

Тонка Тодорова

Телефон за връзка : 0879149037