Група „Златна рибка“


Учители:

Стела Илчева – ст.учител

Даниела Колева –  учител

Пом.възпитател:

Светла Колева

   Телефон на групата: 0879149034