Група „Слънце“

 

Учители:

Нели Иванова – учител
Яна Христова – учител

Пом.възпитател:

Ирина Буланова

Телефон на групата: 0879149036