Група „Слънце“

Учители:

Нели Иванова – учител
Яна Христова – учител

Пом.възпитател:

Иринка Буланова

Телефон на групата: 0879149036