Работно време

Административен персонал

Директор - 08:00ч. - 16:30ч.
Зам.Директор - 08:00ч - 16:30ч
ЗАС - 07:00ч - 15:30ч
Касиер - 07:30ч. - 16:00ч.

Педагогически персонал

Учители I-ва смяна - 07:00ч. - 13:00ч.
Учители II-ра смяна - 12:00ч. - 18:00ч.
Логопед - понеделник и сряда - 08:00ч. - 12:30ч.
ПЕТЪК – 07:30ч. – 13:00ч.
Психолог - 07:30ч. - 13:30ч.
Учител по музика - понеделник - четвъртък - 07:30ч. - 13:00ч.
ПЕТЪК – 07:30ч. – 12:00ч.
Учител, спортна подготовка - 09:00ч. - 15:30ч.

Медицински персонал

Мед.сестри I - ва смяна - 06:30ч. - 13:30ч.
Мед.сестри II - ра смяна - 11:30ч. - 18:30ч.
Мед.сестри деж. смяна - 06:30ч. - 18:30ч.
Мед.специалисти I - ва смяна - 07:00ч. - 14:30ч.
Мед.специалисти II - ра смяна - 10:30ч. - 18:00ч.
Мед.специалисти деж. смяна - 07:00ч. - 17:30ч.

Помощно обслужващ персонал

Пом.възпитател ДГ I - ва смяна - 06:30ч. - 15:00ч.
Пом.възпитател ДГ II - ра смяна - 10:00ч. - 18:30ч.
Пом.възпитател ДГ ред.смяна - 07:30ч. - 16:00ч.
Детегледачки ДЯ I - ва смяна - 06:30ч. - 13:30ч.
Детегледачки ДЯ II - ра смяна - 11:30ч. - 18:30ч.
Детегледачки ДЯ деж.смяна - 06:30ч. - 18:30ч.