Група „Дъга“

 

Учители:
Кристияна Минова – учител

Валентина Кинчева – учител

Пом.възпитател:

Тонка Тодорова

Телефон
на групата:   0879149377