Група „Дъга“

Учители:
Кристияна Минова – учител

Кремена Николова – учител

Пом.възпитател:

Тонка Тодорова

Телефон
на групата:   0879149377