„Светът е толкова голям

и можеш да го опознаеш сам.

И няма нищо страшно и опасно,

когато с правилата си наясно!”

Днес  всички заедно искахме да привлечем вниманието на деца към един изключително важен проблем – опазване  здравето и живота на децата- участници в пътното движение. В нашия изключително динамичен живот превенцията по безопасност на движение е наложителна от най- ранна детска възраст. Най-големите децата разказваха на  най-малките деца, колко е важно да се движат по пешеходните пътеки, да спазват правилата за движение. Запознаха ги с отличителните белези като сигнално жълти жилетки, палка на полицай и  шапка.

С много емоции бе съпътствана игрово-познавателната ситуация за затвърдяване на придобитите знания и умения, която организирахме като състезание между  отбори.