Честит Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, и на славянската книжовност! 🌟
Уважаеми учители, поклон пред Вашето търпение и всеотдайност!
Нека силата, вдъхновението и крепкото здраве да бъдат Ваш спътник във всички начинания!

Честит празник на всеки, намерил причина да обича българския език!

Честит празник на всеки български учител, осъзнал дълга си и готов да му служи!
И на всяко българско дете, което ще отвори път към светли бъднини!