Децата от група „Златна рибка“ отправят новогодишен поздрав към обществеността на гр. Бургас с пожелание за здраве и благоденствие през Новата година!
Сурва Весела Година!
Да сте живи, да сте здрави, всяко зло да ви забрави!
Нека всички земни дари да се трупат на камари!
Живо-здраво догодина,
Догодина до амина!