Учебна противопожарна евакуация

Днес се проведе учебна противопожарна евакуация в двора на детска градина „Делфин“. 

Децата се  запознаха с видовете пожарогасители: прахови и водни. Децата с интерес наблюдаваха ситуация от площадките си. Учебната ситуация се състоя със съдействието на инсп.Димитър Христов и ст.инспектор Григор Стойчев от РСПБЗН- Бургас. След „евакуацията“ всички деца се поздравиха с песни и игри свързани с нашата безопастност повреме на пожар.