ДГ „Делфин“ взе участие в национална научно-практическа конференция в гр. Бургас, организирана от МОН и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Във форума бяха представени теоретични аспекти и методически решения на проектно базираното обучение в българското образование.

В конференцията по Националната програма „Квалификация на педагогическите специалисти“ участваха повече от 50 преподаватели от университети, училища и детски градини от цялата страна. В откриването на събитието взеха участие министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков, кметът на град Бургас Димитър Николов, и зам.кметът Йорданка Ананиева.

Нашите колеги Кристияна Минова и Златина Байчева  представиха пред аудиторията темата „Да се завърнем на село“ от проектно-базираното обучение, което провеждат в детската градина.

На самата конференция, се обсъдиха доста актуални и важни въпроси, относно квалификацията на педагогическите специалисти, теми и начини на квалифициране на педагозите в различните етапи в образователния процес.