Децата от група „Смехорани“ с интерес започнаха ситуации по програма “ Краезнание“. Започнаха с теми свързани с родния град Бургас. Децата с голям интерес се запознаха със забележителностите на нашия град и някои важни културно – исторически сгради и обекти. Основите са създават от родният ни град, родното ни място. А какво по-хубаво от това тези основи да се дават още в ранна детска възраст.