На 20 септември 2023 година децата от ДГ „Делфин“ участваха в различни ситуации и игри: „УЛИЦА! ВНИМАВАЙ!“, които са част от плана за учебната година за да подобрим безопасното двибение на децата по пътищата.
Те си припомниха правилата за безопасно движение на улицата, като научиха колко голяма полза имат светофарите и пешеходната пътека за безопасното движение.