Отново в ДГ „Делфин“ имаме повод за гордост и радост с постиженията на нашите възпитаници!Поздравления за
Боян Дженатов от група „Слънце“, които отново е награден с две трети места в Епархийски конкурс за великденско яйце „Децата и вярата“-2024г. , раздел „Рисунка” и в традиционния конкурс „Мисля за бъдещето ти, Земя“, посветен на Деня на земята-22 април. Целта на конкурса е да мотивира и провокира идеята за опазването на природните ресурси за бъдещите поколения.
Пожелаваме на Боян и всичките ни талантливи деца още много награди и успехи, удолетвореност от своите постижения!
🎨🏆🍀🎖️🌷