Днес дворът на детска градина „Делфин“ се изпълни със спортен хъс, усмивки, победи и хиляди игри.

Днес 20.05.2021 г. в ДГ „Делфин“ – гр. Бургас се проведе спортен празник с участие на децата от всички групи. Според Хипократ „Гимнастиката, физическите упражнения, ходенето трябва да се утвърдят здраво в ежедневието на всеки, който иска да поддържа ефективността, здравето, пълноценния и радостен живот“. Празникът бе вълнуващ и емоционален за всички!