Уважаеми родители,

във връзка с предстоящото отваряне на детската градина на 26.05.2020г.

Ви уведомяваме за реда и начина, по който ще бъде осъществено приемането и издаването на децата.

Представяме Ви декларация, която трябва да попълните и разпишете предварително и да я носите в деня на приема на детето.

Съгласие-декларация-родител-ДГ

Детската градина функционира при извънредна епидемиологична обстановка, от което следва да се запознаете с новите вътрешни  правила от правилника на детската градина и стриктно  да се спазват.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА COVID-19

Схема на ДГ

Заявление относно посещението на децата в ДГ ЗАЯВЛЕНИЕ

Ето тук може да се запознаете с цялата заповед на кмета на град Бургас   https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/42543