На 22 март отбелязваме Световния ден на водата.

Децата разбраха колко е важна водата за всички живи същества – хора, животни и растения!

Затова трябва да пазим Планетата чиста, да не замърсяваме природата и да пестим водата!

Чрез разнообразни дейности и игри в отделните възрастови групи се реализираха изключително интересни идеи на учители и деца, посветени на винаги актуалната тема за водата.