Уважаеми родители,
Родителските срещи, ще се проведат, както следва:

 

Яслени групи

На 25.09.2019 год. от 16:00ч. – група „Морско конче“ – яслен павилион,
На 25.09.2019 год. от 16:45ч. – група „Палавници“ – яслен павилион,
На 25.09.2019 год. от 17:30ч. – група „Слънчо“ – яслен павилион.

Присъствието е препоръчително поне на един от родителите на детето!