Уважаеми родители,

Днес 07.05.21 г. се обявяват резултатите от първо класиране на приетите деца и публикувани в системата на Община Бургас,както са и поставени на видно място на входа на администрация в  детската градина!

 В условията на извънредна епидемиологична обстановка в страната, записването за учебната 2021 – 2022 г. ще се извършва по телефон и електронна поща.

През периода на записване – от 10  до 17 май 2021 г.  трябва да заявите на следните телефони: 0879 14 90 30 или 0879 60 24 97 желанието си за записване на детето в детското заведение. Необходимо ще бъде да съобщите личните данни на детето си (трите имена и ЕГН). След това трябва да изпратите на електронния адрес на детската градина – delfin63.1963@abv.bg  попълнена бланка-декларация за записване, сканирана и подписана от Вас. Необходимо е да прикачите и сканирани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

 Прикачена е   бланка-декларация за записване. Бланка-декларация-за-записване-в-ДГ