В периода 16-17.11.2023 г. в град Сливен се проведе Регионален форум по предучилищно образование по Национална програма „Хубаво е в детската градина“. Целта на Регионалния форум бе споделяне на ефективни практики в предучилищното образование от педагогически специалисти, които работят в различни региони в страната, за да се мултиплицира и използва ефективно положителният опит от образователните институции. Област Бургас бе представена от ДГ „Делфин“ – гр. Бургас, ДГ „Ханс К. Андерсен“ – гр. Бургас и ДГ „Детелина“ – гр. Поморие.
Нашата детска градина бе представена от Галя Ангелова- учител на трета подготвителна група, с темата-“ Включване на родителите и представителите на семейната общност във форми на взаимодействие в детската градина“.