Децата от клуб „Роден край“  към  проект „Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ заедно с група „Моряче“ днес посетиха природонаучният музей в гр. Бургас. Разгледаха експозиции с бозайници, влечуги и насекоми, птици, растения и  минерали. Бяха поканени и родители, които с удоволствие се включиха в екскурзията. Имаше много възгласи на изненада и интерес, когато в секция Бозайници децата видяха вълк и глиган. Децата направиха асоциация с приказките за „Червената шапчица“ и „Дядовата ръкавичка“.