Уважаеми родители,
напомняме Ви, че записването на децата в детска градина и детска ясла след първо класиране е
От 10.05.2023 10:00ч.

До 16.05.2023 18:00ч.

Родителите на класираните деца записват децата си на място в детското заведение, в което е прието. Всички необходими документи трябва да бъдат представени при записването. Свободните места след първо класиране се обявяват на 18.05.2023.

https://www.dzburgas.org/index.php?controller=FrontPages&action=howWork