Програми Община Бургас

Програма- Четири годишни времена

Общинска програма „Родители в помощ на учителя в детската градина“

Проекти на територията на детска градина „Делфин“

Проект на ПУДОС „Общуваме с природата в класна стая на открито“ с период на реализация м.октомври 2019г.
Детското заведение кандидатства и по Национална програма „Успяваме заедно“