Днес в детската градина ни гостуваха  Еко- театър. Децата се насладиха на постановката „Приключенията на слончето Слай“.

Те бяха много заинтригувани от премеждията през, които премина слончето Слай и с огромно желание решиха да му помогнат да изчисти всички боклуци, които замърсяваха Земята!