Днес 10 октомври 2022г. в ДГ“Делфин“се проведе учебна евакуация при пожар, на деца и служители под ръководството на Галина Байчева – началник отдел УКОМП в община Бургас, Галина Милушева- гл.специалист и Елена Каработева – старши специалист. Събитието се проведе със съдействието пожарникарите от Второ РСПБЗН гр.Бургас, които запознаха децата с оборудването на пожарната кола, техните униформи и пожарната сирена.