Днес всички деца от детската градина проведоха практическа ситуация за евакуация при пожар. Тя е регулярна и се провежда във връзка с Плана за бедствия и аварии на детската градина. В рамките на 2-3 минути всички напуснаха „опасното място“ според изискванията при такова бедствие. A накрая разгледаха и  сложиха каската на пожарникарите, за да видят и усетят колко е важна тяхната екипировка. Една вълнуваща среща с пожарникарите и тяхната специална кола.