Детска градина „Делфин“  взе участие в Петнадесетата  научнопрактическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ – гр. Бургас. Иновативността, с която екипът се представи на всички гости, бе макет от рециклирани материали плод на проектно-базираната дейност и взаймодействието с родители на тема „Да се завърнем на село“.  Представени бяха и разнообразни интерактивни модули, използвани при прилагане на СТЕМ подхода в образователния процес. Рая Стоева- дете от втора възрастова група „‘Дъга“ участва в закриването на конференцията с изпълнението на странджанката народна песен „Тудоро, Тудоро“.