Получихме и първатe медали и  грамота за участиена нашите прекрасни деца и родители.
Честито на всички!
Те участваха в конкурса „Есента в миниатюри“ на НЧ „Пробуда – 1880 г“, гр. Бургас и получиха своето първо отличие. Пожелаваме Ви още много такива постижения и успехи!
Надяваме се, че получените грамоти ще бъдат мотивация за всички за последващи участия в конкурси 😊!