На територията на Община Бургас се изпълнява Общинска програма за профилактика на „мързеливо око“ при шест годишните деца.

Програмата включва очен преглед на деца от III и IV-та група на детските градини и тези от предучилищните групи. Преди стартирането на профилактичните прегледи, на всички родители, с деца посещаващи детски и учебни заведения и влизащи в целевата група ще бъдат предоставени декларации за информирано съгласие децата им да бъдат прегледани.

Профилактичните прегледи се извършват от лекари – офталмолози, работещи в специализирани лечебни заведения регистрирани на територията на гр. Бургас – АМЦСМП „Очна Клиника д-р Хубанов“.

Основната цел на Програмата е Ранно откриване, диагностика и насочване към лечение на деца страдащи от Амблиопия (мързеливо око).