Довиждане детска градина!
С тези думи, децата от група Моряче, показаха чрез своето тържествено завършване в детската градина на своите родители, колко вече са големи и готови да тръгнат по новите пътеки на знанията.
На добър час в първи клас, моряци!