Децата от ПГ 6 год. група ,,Звездичка“  се включиха в кампанията ,, Дари капачка – спаси живот“,

разделиха събраните от тях  капачки по цветове.

За децата беше истинско удоволствие да разделят цветово капачките под форма на игра, а в същото време затвърдиха знанията си по околен свят и математика, чрез определяне и разделяне на малки и големи цветни капачки.

Истинско удоволствие!

Днес една от усмихнатите деца на групата, донесе голямо количество капачки! Кампанията продължава по разделното събиране на капачки!

 Благодарим Ви деца, справили сте се чудесно!