За успешен старт в системата на образованието, днес бе наградена с отличие „Млад учител“- г-жа Калина Михова.

Учителската професия е основата, върху която градим нашето бъдеще!