Уважаеми родители,
Във връзка с отпускане на месечна целева помощ при временни противоепедемични мерки на територията на Република България за семейства с деца до 14-годишна възраст, Ви информираме, че Детска градина „Делфин“ ще издава служебни бележки на родители, които ще ползват помощта. Ако желаете да Ви бъде издадена такава бележка, моля подайте Заявление до детската градина, което да съдържа следната информация:
– Трите имена на родителя, който ще ползва помощта;
– ЕГН на родителя;
– Адрес на родителя;
– Трите имена на детето;
– ЕГН на детето;
– Група за учебната 2020/2021 година.
Заявленията се подават в администрация в детската градина.