Нашите малки изследователи участват с прекрасните материали от национална програма „Успяваме заедно“ Модул Иновативна детска градина „Вода, въздух, земя“.

Те ще обследват всякакви животинки, ще проследяват полета на мигриращите птици, ще научат интересни факти за водата и нейното състояние и ощр хиляди интересни занимания. Целта на проекта е да се обогатят знанията, интереса и любезнотелността на децата към заобикалящата ги природа.

В седмицата на предизвикателствата , децата от група “ Смърфчета“ и група „Моряче“ не само показват , че знаят много за отговорното екологично отношение, което трябва да притежаваме. Те откриват и закономерности, влияещи на поведението и промените настъпващи в живата и нежива природа.