Днес децата от група „Звездичка“ влязоха в ролята на малки изследователи в света на насекомите. В контекста проекта “ Земя, въздух, вода – природата през сетивата на детето“ те търсиха насекоми в двора на детската градина, обследваха ги с помощта на лупи, рамки и бинокли. Разбраха, че трябва са пазим природата чиста, защото в нея живеят и много животни, които не се виждат с просто око.

Малки изследователи в света на насекомите – ДГ "Делфин" гр.Бургас

Днес децата от група „Звездичка“ влязоха в ролята на малки изследователи в света на насекомите. В контекста проекта “ Земя, въздух, вода – природата през сетивата на детето“ те търсиха насекоми в двора на детската градина, обследваха ги с помощта на лупи, рамки и бинокли. Разбраха, че трябва са пазим природата чиста, защото в нея живеят и много животни, които не се виждат с просто око.