Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че поради условията на извънредно положение в страната , след излизане на резултатите за първо класиране на 07,05,2020 год. записването ще става по следният начин:

1. До 10.05.2020 год. на посочените  при регистрация имейл адрес,  ще получите бланка-декларация за записване на детето в Детска градина и Детска ясла.

2.От 11 до 18.05.2020 г.
– На тези телефони трябва да  заявите   желание за записване в Детска градина или ясла.

0879149030
0879149032
0879149220

Като съдействате на служителите и им предоставите необходимата информация.

3. На електронния адрес на ДГ  delfin63.1963@abv.bg  трябва да изпратите попълнената бланка-декларация за записване,  задължително подписана  от Вас / сканирана или снимана/ както и сканирани/снимани всички документи, доказващи посочените преференции в регистрационния талон.

4. След нормализиране на обстановката и завръщане към нормален режим на работа, трябва на място да  представите  в Детската градина всички оригинални документи, доказващи съответните преференции.

При допълнителни въпроси, може да звъните на посочения номер: 0879602498