„Ситуация по физическа култура на открито“

Децата от ПГ 6 год. група“ Слънце“ с радост очакват ситуациите по физическа култура на открито. Навън те имат свободата да бъдат себе си. Да бъдат здрави и щастливи деца. Да развиват физически качества като бързина, сила, ловкост и същевременно да изпитват наслада от любимите игри на чист въздух и топло слънце. Малките“Слънчица“ отлично владеят набор от подвижни игри, щафетни игри, народни подвижни и музикални игри. Познават и спазват духа на „честната игра“, умеят да губят и да се радват на успеха на приятелите си от групата.