За нас

Педагогическият състав на ДГ „Делфин“ е съчетание както от кадри с дългогодишен опит и практика, така и от млади специалисти носещи духа на съвременните иновативни подходи за работа с деца.

Ние поставяме детето в центъра на целия образователно-възпитателен процес. Стараем се да му осигурим множество положителни преживявания, които да го съпровождат, при прехода от семейната среда към детската градина. Вярваме, че за да се развива правилно и хармонично, то трябва да бъде щастливо. На  това сме подчинили и цялата си дейност, както и на нуждите на всяка възрастова група, вярмваме,че неизменна част от учебния процес е играта на децата в предучилищна възраст.

Чрез изграждане на трайно взаимодействие и активно включване на семейството в новото социално поприще на детето – тръгване на детска градина, ние вярваме, че по-пълноценно ще посрещнем всяка една емоционална, когнитивна, духовна и физическа потребност на детето.

Детската градина си партнира успешно и с други организации, институции, фирми и съмишленици, за да разширява и подобрява качеството на образователните услуги, които предоставя на бургаските деца.