За бъдещите първокласници

 информация за  приема на учениците за 1 клас на ОУ „Елин Пелин“ за 2020/2021 учебна година. На 8.05.2020г. /петък/ от 18.30 и 19.20 ч. ще се проведат информационни родителски срещи с родителите на бъдещите първокласници. Те ще могат да отправят на онлайн родителската среща своите въпроси към бъдещите класни ръководители на техните деца и училищното ръководство.

Информация относно приема в ОУ“Елин Пелин“